O programu

Zgodovina
Program Chemgeneration Science je bil zasnovan za brezplačno in interaktivno izobraževanje mladih po vsem svetu glede naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike. Do 2020 se je program Chemgeneration Science izvajal na uglednih izobraževalnih ustanovah (inštitutih, univerzah), vendar pa je bil zaradi izbruha epidemije COVIDA-19 preoblikovan v digitalno kampanjo za kemijo družbe BASF Stay at home chemistry digital campaign, ki se izvaja od doma. Kampanja je prejela dve največji svetovni komunikacijski nagradi – IPRA GWA v kategoriji družbenih medijev in IPRA Eventiada kot najboljša praksa glede odnosov z javnostmi.
Cilji
Program BASF Chemgeneration Science vključuje interaktivne predstavitve in poskuse, povezane s konceptom trajnostnega razvoja in krožnega gospodarstva, in je namenjen seznanjanju dijakov s temi koncepti. Poleg tega, da spodbuja področja naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike ter zbuja radovednost, program dijakom ponuja tudi celostno izobraževalno izkušnjo prek poskusov, poučevanja in kvizov. Družba BASF s platformo Lab-Free Chemistry podpira spletne učne trende (igrifikacija) ter želi na enem mestu združiti vse delo in izkušnje programa Chemgeneration Science, pridobljene v zadnjih 10 letih.